Walay Nakaplagan

Ingon og dili namo makita ang imong gipangita. Tingali ang pagpangita makatabang.